Το ξενοδοχείο μας προωθώντας την οικολογία και την πράσινη ανάπτυξη χρησιμοποιεί το 100% ηλεκτρικό και κομψό e-TUK Limo GT για την μεταφορά των πελατών μας.

Προσφέρονται επίσης και ECO e-TUK Tours στα αξιοθέατα του νησιού, αφού το όχημα εναρμονίζεται απόλυτα με τις φυσικές ομορφιές της Τήνου.

#enjoytheride